Liite 1: Kyselyn saate ja lomake

Saatteeksi

Jos olet kyselylomaketta etsivä Linux-käyttäjä, olet oikeassa paikassa. Kyselyyn vastaamiseen kannattaa varata noin 20 minuuttia.

Olen kandidaatintutkielmaa tekevä sosiologian opiskelija Tampereen yliopiston Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitokselta. Tämä kysely liittyy opinnäytteeseeni, jossa tutkin Linux-käyttäjien mielikuvia kolmesta yleisimmästä käyttöjärjestelmästä, Windowsista, Mac OS X:stä ja Linuxista. Tutkimukseni kannalta käyttöjärjestelmien eri versiot ja Linuxin jakelut eivät ole olennaisia, vaan kohteena on esimerkiksi Windows ”yleensä”. Vastaajana sinun ei myöskään tarvitse tietää käyttöjärjestelmistä juuri mitään. Riittää, että sinulla on jonkinlainen kuva niistä.

Kysyn myös joitakin taustatietoja sekä muutamia asioita Linuxin käytöstä ja yhteisöön osallistumisesta. Taustatiedot ovat tarpeellisia aineiston tilastollista käsittelyä varten. Tiedot kerätään nimettömänä, eikä niiden perusteella voi tunnistaa ketään yksittäistä vastaajaa. Tietoja tullaan käyttämään ainoastaan tieteellisiin tarkoituksiin. Tämän kandidaatintyön lisäksi tulen luultavasti tekemään samasta aihepiiristä pro gradu -tutkielmani, joten pidätän itselläni oikeuden säilyttää aineistoa siihen saakka.

Kandidaatintutkielmani julkaistaan laitoksen kotisivuilla ja omilla kotisivuillani. Lisätietoja voi kysellä tai kommentteja lähettää minulle, osoitteeseen juho.karvinen@uta.fi. Käsittelen kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti.

Kyselylomake

[Keräsin aineiston e-lomakkeella, joten tässä liitteessä on käyttämäni lomakkeen sisältö ja asettelu ovat tietenkin vain mukailtuna. Useat taustatietokysymykset olivat verkossa pudotusvalikoita. Mielikuvakysymykset ja muut monivalinnat, joissa vain yhden vaihtoehdon sai valita, olivat radiobuttoneita. Jos monen vaihtoehdon valinta oli sallittua (esim. syyt käyttää Linuxia ja sen kehittämiseen osallistuminen), verkkolomakkeessa oli checkbox-valikko.]

Taustatiedot

Sukupuoli: [Mies/Nainen]

Syntymävuosi: ______

Asuinympäristö:

 • Kaupungin keskusta
 • Esikaupunkialue tai lähiö
 • Kuntakeskus tai muu taajama
 • Haja-asutusalue

Peruskoulutus (myös käynnissä oleva):

 • Peruskoulu
 • Lukio

Ammatillinen koulutus (myös käynnissä oleva):

 • Ei ammatillista koulutusta
 • Lyhyt ammatillinen koulutus, kurssi tai muu vastaava
 • Ammattioppilaitos
 • Opisto tai ammattikorkeakoulu
 • Yliopisto

Pääaine tai linja: ________________________

Ammattiasema tai muu pääasiallinen toimi (tämän hetkiseen tilanteeseen sopivin vaihtoehto):

 • Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
 • Ylempi toimihenkilö
 • Alempi toimihenkilö
 • Työntekijä
 • Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
 • Työtön
 • Opiskelija
 • Kotiäiti/koti-isä
 • Eläkeläinen
 • Muu

Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, minkä puolueen ehdokasta äänestäisit?

 • Keskusta
 • Kokoomus
 • SDP
 • Vasemmistoliitto
 • Vihreä liitto
 • RKP
 • Kristillisdemokraatit
 • Perussuomalaiset
 • Muu, mikä
 • En äänestäisi tai en osaa sanoa

Osallistutko yhdistys- tai kansalaistoimintaan? (Vastausvaihtoehdot: 1. Toimin aktiivisesti, 2. Olen jäsen, 3. Tulevaisuudessa voisin toimia aktiivisesti, 4. Olen aiemmin toiminut aktiivisesti, 5. En ole jäsen, ei koske tai kiinnosta minua.)

 • Poliittiset puolueet ____
 • Ammattiyhdistystoiminta ____
 • Seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt ____
 • Urheiluseurat ____
 • Maanpuolustus ____
 • Kotiseututyö ____
 • Opiskelijajärjestöt ____
 • Humanitaariset tai luonnonsuojelujärjestöt ____

Kommentteja ja lisätietoja: [avoin kenttä]

Mielikuvat käyttöjärjestelmistä

Alla on joukko vastakohtapareja. Valitse jokaisen parin kohdalla mielestäsi parhaiten kyseistä käyttöjärjestelmää kuvaava vaihtoehto seitsemästä mahdollisesta. Mitä pienemmän arvon annat, sitä lähempänä kyseinen järjestelmä on ensin mainittua sanaa. Päinvastoin, mitä suuremman arvon annat, sitä lähempänä järjestelmä on jälkimmäistä sanaa.

Esimerkiksi jos vastakohdat ovat Punainen – Vihreä: arvo 1 tarkottaisi erittäin punaista, arvo 4 ei selkeästi kumpaakaan ja arvo 7 erittäin vihreää.

Tämä toistuu kaikkien kolmen käyttöjärjestelmän osalta: ensin Windows, sitten Mac OS X ja Linux.

Microsoft Windows

 • Ainutlaatuinen – Tavallinen ____
 • Aktiivinen – Passiivinen ____
 • Avoin – Suljettu ____
 • Elitistinen – Kansanomainen ____
 • Feminiininen – Maskuliininen ____
 • Helppokäyttöinen – Vaikeakäyttöinen ____
 • Hienosyinen – Karkea ____
 • Huomaamaton – Huomattava ____
 • Hyvä – Paha ____
 • Johdonmukainen – Epäjohdonmukainen ____
 • Järjestynyt – Kaoottinen ____
 • Järkevä – Tunteellinen ____
 • Kaunis – Ruma ____
 • Kevyt – Raskas ____
 • Laadukas – Laaduton ____
 • Luotettava – Epäluotettava ____
 • Mielekäs – Mieletön ____
 • Miellyttävä – Epämiellyttävä ____
 • Neutraali – Häiritsevä ____
 • Oikeudenmukainen – Epäoikeudenmukainen ____
 • Osallistava – Lamaannuttava ____
 • Raikas – Tunkkainen ____
 • Rauhallinen – Rauhaton ____
 • Rehellinen – Epärehellinen ____
 • Reilu – Epäreilu ____
 • Rento – Kireä ____
 • Sosiaalinen – Epäsosiaalinen ____
 • Sulava – Takkuileva ____
 • Tehokas – Tehoton ____
 • Todenmukainen – Harhaanjohtava ____
 • Turvallinen – Turvaton ____
 • Uudenaikainen – Vanhanaikainen ____
 • Vetäytyvä – Päällekäyvä ____
 • Yksilöllinen – Yhteisöllinen ____
 • Äänetön – Äänekäs ____

[Samanlainen patteristo toistuu Apple Mac OS X:n ja Linuxin osalta.]

Kommentteja ja lisätietoja: [avoin kenttä]

Osallistuminen Linux-yhteisöön

Onko Linux pääasiallinen käyttöjärjestelmäsi? (Jos et omista kotona tietokonetta, käy töissä tai opiskele, valitse kyseisessä kohdassa ”Ei koske minua”)

 • Kotona [Kyllä / Ei / Ei koske minua]
 • Töissä [Kyllä / Ei / Ei koske minua]
 • Opiskelussa [Kyllä / Ei / Ei koske minua]

Mitä jakeluversiota käytät?

 • Debian
 • Fedora
 • Gentoo
 • Mandriva
 • Red Hat
 • Slackware
 • Suse, OpenSuse
 • Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu
 • Jokin muu

Oletko osallistunut Linuxin kehittämiseen? Voit valita useita tai jättää tyhjäksi.

 • Käyttäjärjestelmän ohjelmointi
 • Sovellusten ohjelmointi
 • Virheiden ja bugien raportointi
 • Dokumentoinnin kirjoittaminen
 • Suomentaminen
 • Jokin muu

Oletko osallistunut Linux-yhteisön toimintaan? Voit valita useita tai jättää tyhjäksi.

 • Keskustelufoorumeilla tai wikeissä
 • Valtakunnallisessa käyttäjäyhdistyksessä tai -ryhmässä
 • Paikallisessa käyttäjäyhdistyksessä tai -ryhmässä
 • Jotenkin muuten

Miksi käytät Linuxia? Merkitse kolme tärkeintä syytä.

 • Maksuttomuus
 • Tietoturvallisuus
 • Helppokäyttöisyys
 • Yhteisöllisyys
 • Vakaus: käyttöjärjestelmä ei kaatuile
 • Avoimuus ja oppiminen: pääsen halutessani katsomaan, mitä käyttöjärjestelmässä tapahtuu
 • Muokattavuus: voin halutessani muokata käyttöjärjestelmää sellaiseksi kuin haluan
 • Linuxille on tarjolla tarvitsemiani ohjelmia
 • Minulle on suositeltu Linuxia
 • Saan ongelmatilanteissa helposti apua
 • Vastustan käyttöjärjestelmien kaupallisuutta
 • Mielestäni ohjelmistojen tulee olla vapaita
 • Mielestäni avoimella ohjelmistokehityksellä päästään parhaisiin tuloksiin

Kommentteja ja lisätietoja: [avoin kenttä]

Kyselyyn liittyvää

Mitä kautta sait tietää kyselystä? [avoin kenttä]

Palautetta kyselylomakkeesta tai muuta kommentoitavaa [avoin kenttä]

Vastaa