Liite 3: Taulukoita ja kuvioita

(Muokattu 25.9.)

Taulukko L1: Vastakohtaparit Windowsin osalta.

Taulukko L1: Vastakohtaparit Windowsin osalta.

Taulukko L2: Vastakohtaparit Mac OSX:n osalta.

Taulukko L2: Vastakohtaparit Mac OSX:n osalta.

Taulukko L3: Vastakohtaparit Linuxin osalta.

Taulukko L3: Vastakohtaparit Linuxin osalta.

Taulukko L4: Faktorimatriisi Windowsin osalta, kun tarpeettomat muuttujat on jätetty pois. Mielikuvamuuttujista näyttää muodostuvan kolme suhteellisen selkeää rypästä.

Taulukko L4: Faktorimatriisi Windowsin osalta, kun tarpeettomat muuttujat on jätetty pois. Mielikuvamuuttujista näyttää muodostuvan kolme suhteellisen selkeää rypästä.

Taulukko L5: Faktorimatriisi Mac OSX:n osalta, kun faktorien lukumäärä on pakotettu kolmeen ja muuttujat ovat samat kuin Windowsissa.

Taulukko L5: Faktorimatriisi Mac OSX:n osalta, kun faktorien lukumäärä on pakotettu kolmeen ja muuttujat ovat samat kuin Windowsissa.

Taulukko L6: Faktorimatriisi Linuxin osalta, kun faktorien lukumäärä on pakotettu kolmeen ja muuttujat ovat samat kuin Windowsissa.

Taulukko L6: Faktorimatriisi Linuxin osalta, kun faktorien lukumäärä on pakotettu kolmeen ja muuttujat ovat samat kuin Windowsissa.

Taulukko L4: Summamuuttujien korrelaatiot Windowsin osalta.

Taulukko L7: Summamuuttujien korrelaatiot Windowsin osalta.

Taulukko L5: Summamuuttujien korrelaatiot Max OSX:n osalta.

Taulukko L8: Summamuuttujien korrelaatiot Max OSX:n osalta.

Taulukko L6: Summamuuttujien korrelaatiot Linuxin osalta.

Taulukko L9: Summamuuttujien korrelaatiot Linuxin osalta.

Vastaa