Liite 4: Haastattelurunko

Taustakysymyksiä

Voitko kuvailla itseäsi lyhyesti: millainen olet ja millainen elämäntyylisi on? Ikä? Ammatti ja koulutus (työssäkäyvät)? Linja tai pääaine (opiskelijat)?

Suhde tietokoneisiin

Minkälainen tausta sinulla on tietokoneen käyttäjänä? Koska perheeseenne hankittiin tietokone? Mihin tarkoitukseen ja kuka sen pääasiallinen käyttäjä oli? Oliko ystävilläsi tietokoneita? Missä ja mihin tarkoituksiin käytät tietokonetta nykyisin? Pidätkö itseäsi taitavana tietokoneen käyttäjänä?

Suhde Linuxiin

Ennen kuin mennään varsinaiseen asiaan, käytätkö Windowsia tai Macia? Onko niistä jotain erityistä sanottavaa? Koska kuulit ensimmäisen kerran Linuxista ja keneltä? Koska aloit käyttää Linuxia? Millaisia syitä siihen oli? Mitä jakeluversiota (esim. Ubuntu, Suse, Debian) käytät tai olet käyttänyt? Oletko tyytyväinen Linuxiin? Miksi/miksi et? Mistä saat apua ongelmatilanteissa? Kysytäänkö sinulta apua tai neuvotko muita Linuxin/tietokoneen käytössä? Tunnetko paljon muita Linuxin käyttäjiä? Mitä kautta? Oletko ollut mukana kehittämässä Linuxia tai muita avoimen lähdekoodin projekteja? Sanoisitko, että Linux-harrastus läpäisee koko arkeasi vai onko sinulla paljon muita aktiviteetteja, jotka eivät liity Linuxiin lainkaan (esim. töissä, opiskelussa, harrastuksissa)? Millaisia? Yleisesti ottaen, millaisia ihmisiä Linuxin käyttäjät ovat mielestäsi elämäntyyleiltään, harrastuksiltaan jne.? Oletko tutustunut vapaiden ohjelmien tai avoimen lähdekoodin periaatteisiin? (Jos haastateltava ei ole, voin esitellä ne lyhyesti.) Mitä ajattelet niistä? Mites nää isot tyypit, niin kuin Stallman, Torvalds, Raymond, onko sinulla heihin jonkinlainen suhde? (Onko avoin lähdekoodi sinulle enemmän moraalinen vai käytännöllinen kysymys?) (Oletko seurannut avoimen lähdekoodin ilmiöitä tai Linuxin kehittymistä pitkään?) Onko siinä mielestäsi tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosien mittaan?

Sukupuoli, Linux ja tietokoneet

Ajatteletko, että sukupuoli vaikuttaa siihen, miten sinuun suhtaudutaan tietokoneen käyttäjänä? Miksi näin? Miten ajattelet sukupuolen vaikuttavan odotuksiin, joita toisilla on sinusta Linuxin käyttäjänä? Esimerkkejä? Pidetäänkö sukupuolta sinusta merkittävänä kysymyksenä Linux-harrastajien keskuudessa? Ajatteletko, että miesvaltaisen porukan yleinen ilmapiiri tai toimintatavat eroavat jotenkin tasapuolisempien tai naisvaltaisten porukoiden ilmapiiristä tai toimintatavoista? Oletko netissä tekemisissä sinulle tuntemattomien (irl) Linuxin käyttäjien kanssa? Jos olet, tuleeko sukupuolesi esiin? Jos tulee, muuttuuko keskustelukumppaniesi käyttäytyminen?

Vastaa